WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Blesk

Bởi

Phiên bản: 1.0.6

Lần cập nhật cuối cùng: 15 - 12 - 2016

Số lượt cài đặt: 300+

Trang chủ của Theme

Bleks is a clean blog theme, perfectly fit for a small magazine. It features a beautiful featured posts carousel, fully widgetized home page as well as color controls. Check it out!

Các đánh giá

Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Add my review

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Phiên dịch

Dịch Blesk

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ