WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

BlackBird

Bởi

Phiên bản: 1.2.9

Lần cập nhật cuối cùng: 24 - 03 - 2018

Số lượt cài đặt: 2.000+

Trang chủ của Theme

Blackbird is a Uniquely Designed, Professional, Responsive and beautiful Theme with Easy Customization Options built by InkThemes.com. The Customization Options includes using your own Logos, Analytics and your own Custom Feature Texts that can be tweaked easily using Theme Options Panel. BlackBird Theme comes with a Single Click Intall feature, Just press activate button and your website will get ready with all the dummy content. Just set the content from the Themes Options Panel and you are ready to go. BlackBird by InkThemes.com is suitable for any business or personal website. The Theme can work for various different niches. It includes great style for Blog pages as well.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch BlackBird

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ