WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

bizprime

Bởi

Phiên bản: 1.1.4

Lần cập nhật cuối cùng: 14 - 07 - 2018

Số lượt cài đặt: 600+

Trang chủ của Theme

Bizprime is a clean, fully responsive Modern wordpress Theme. Bizprime Theme is suitable for all creative people, agency, creative business, company, individual or agencies portfolios, product or service selling website etc. Build with modern tools and plenty of options which allows you to create fantastic websites in minutes. Bizprime Theme was created to be easily adaptable for a wide range of areas of business. Either you have a Finance, Consulting, Banking, Corporate, Industrial, or a freelance website, Bizprime is the perfect choice for you. Bizprime also supports wocommerce so that you can use it for store as well, Check out Theme Support at http://www.themeinwp.com/support/ and Demo at http://demo.themeinwp.com/bizprime

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch bizprime

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ