WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

BizPlus

Bởi

Phiên bản: 2.0.0

Lần cập nhật cuối cùng: 08 - 02 - 2018

Số lượt cài đặt: 300+

Trang chủ của Theme

BizPlus is an advanced version of BizLight theme. This a multi-purpose business theme powered by WordPress suitable for all sorts of corporate houses as it allows you to create multiple layouts. The theme is easily customizable and even someone who is not tech savvy can manage the content and options in a very convenient way. In addition to the common features, BizPlus comes with advanced features like, responsive canvas menu, theme customizer options, custom menu, drag & drop widgets etc. Also, with its pixel perfect resolution, the theme appears great in all devices making BizPlus one of the best choices when it comes to business themes. Preview : http://evisionthemes.com/demo-themes/?demo=bizplus Fore more details : http://evisionthemes.com/product/bizplus/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch BizPlus

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ