WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

BizDir

Bởi

Đây là một theme con của Customify.

Phiên bản: 1.0.2

Lần cập nhật cuối cùng: 10 - 07 - 2019

Lượt cài: 400+

Phiên bản WordPress: 4.8.0 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.6 hoặc hơn

BizDir – WordPress directory listing theme built on top of Customify as parent theme and triListing plugin that provides directory listing features. Create your directory listing website in few clicks by using BizDir theme. Features: custom fields, accounts and profiles, advanced search form with filters, reviews and much more. Learn more by visiting theme home page. Let BizDir be one stop directory listing theme solution.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch BizDir

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ