WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

BirdTIPS

Bởi

Phiên bản: 1.09

Lần cập nhật cuối cùng: 17 - 06 - 2017

Active Installations: 800+

Trang chủ của Theme

BirdTIPS is a flexible three-column blog theme. Its responsive layout and is therefore optimized for tablet pcs and smart phones. You can also choose the text color, link color, article title color and navigation menu color on the Theme Customize.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch BirdTIPS

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ