WordPress.org

tiếng Việt

Danh mục Theme

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Binge

Bởi

Phiên bản: 1.2.1

Lần cập nhật cuối cùng: 21 - 07 - 2017

Số lượt cài đặt: 40+

Trang chủ của Theme

A simple WordPress theme for your Blog. Based on the Mobile first Bootstrap framework, this theme is beautifully responsive along with a fully responsive Slider to showcase your content. A clean and simple design is sure to be pleasing to the eye. Binge sports a grid layout at the homepage making it suitable for a large variety of Blogs and Websites.

Các đánh giá

Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm nhận xét của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Phiên dịch

Dịch Binge

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ