WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

BG Photo Frame

Bởi

Phiên bản: 1.2.8

Lần cập nhật cuối cùng: 25 - 04 - 2016

Số lượt cài đặt: 800+

Trang chủ của Theme

This theme able to set header images like a background image, full size on window. You can set header images by the Theme Custmizer.If you has not set header images, several default images will apperes on the background.And you can toggle background mode between photoframe mode from a upper right button on the site.

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ