WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

bFastMag Shop

Bởi

Đây là một theme con của bFastMag.

Phiên bản: 1.0.4

Lần cập nhật cuối cùng: 08 - 12 - 2017

Số lượt cài đặt: 300+

Trang chủ của Theme

bfastmag is an Ultra Fast Responsive free WordPress theme for News, News Paper, magazines, tech blogs, Personal Blogs, Fashion blogs and photography, Photogallery Blogs. Theme is very responsive, highly customizable built with Bootstrap. It comes with the flat, minimalist, magazine style homepage Design with boxed layout, Featured Grid Slider, Multi Style Drop-down Menu. Awesome design for Categories, Tags, Archive pages with Mutiple Sidebars and Ad, Category Widgets. bfastmag Offers SEO friendly, Retina ready, Mobile Optimized design and Google Adsense Banner features. Also, It features Custom Backgrounds, theme cutomizer options. bfastmag supports many 3rd party plugins, compatiple with Jetpack,Contact Form 7,WP Product Review, Page Builder. bfastmag is Translation ready theme supports WPML. For demo: http://demo.themepacific.com/bfastmag

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ