WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Belise Lite

Bởi

Phiên bản: 1.0.15

Lần cập nhật cuối cùng: 11 - 05 - 2018

Active Installations: 3.000+

Trang chủ của Theme

Belise Lite is a clean and minimalist WordPress theme for restaurants and food websites. It provides a responsive design, nice food menus via Jetpack plugin, an Events section, and a beautiful portfolio also integrated with Jetpack. You can use Belise Lite to make your restaurant look stunning in the online zone. Apart from that, the theme is good for ecommerce because it is WooCommerce ready. Live Customizer, WPML compatibility, contact form integration, and quality support are other features that make Belise Lite great for your site.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Belise Lite

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ