WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Beetle

Bởi

Phiên bản: 1.5.1

Lần cập nhật cuối cùng: 12 - 11 - 2018

Số lượt cài đặt: 1.000+

Trang chủ của Theme

Beetle is a fast & elegant Lifestyle Magazine WordPress theme. It comes with a clean typography, subtle colors and works great with strong pictures. Beetle makes use of the Customizer and a few widget areas which allow you to easily set up your online magazine in just a few minutes.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Beetle

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ