WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Bazzinga

Bởi

Phiên bản: 1.0.5

Lần cập nhật cuối cùng: 17 - 09 - 2018

Active Installations: 100+

Trang chủ của Theme

Bazzinga is a well-designed Multi Purpose WordPress Theme with HTML5 / CSS3 and Responsive design. Bazzinga Theme is suitable for any kind of corporations & businesses and its features serve as a good looking and informative business / corporate website. It has multiple homepage layouts with latest trendy animations.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Bazzinga

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ