WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Base For Original

Bởi

Phiên bản: 1.04

Lần cập nhật cuối cùng: 02 - 12 - 2017

Số lượt cài đặt: 40+

Base For Original is simpler, inorganic, less tasty theme than any theme. Base For Original is the basis of original theme creation, and supports to create your own original theme. This theme contains the minimum necessary files on the typical Web site. Please use this theme to create your own original theme or lerning.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ