WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Bar Restaurant

Bởi

Phiên bản: 1.0.9

Lần cập nhật cuối cùng: 06 - 11 - 2017

Số lượt cài đặt: 200+

Trang chủ của Theme

Bar Restaurant theme is a high quality WordPress theme designed specially for Bars, Pubs and Restaurant websites. It is an easily customizable theme which uses WordPress customizer options for logo, colors etc. Bar Restaurant theme is based on twitter bootstrap hence it looks good in mobile, iPads and all other computer devices. Step by step documentation and dummy data is here: https://voilathemes.com/documentation/bar-restaurant/

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ