WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Azera Shop

Bởi

Phiên bản: 1.1.17

Lần cập nhật cuối cùng: 03 - 12 - 2018

Số lượt cài đặt: 8.000+

Trang chủ của Theme

Azera Shop is an elegant free WooCommerce WordPress theme, perfect for building an one page online store. Azera Shop is ecommerce ( Woo Commerce ) Compatible, WPML, RTL,Photo Gallery Grid, Contact Form 7, Meta Slider,SiteOrigin Page Builder, SEO Friendly and with parallax effect, full screen image is one of the best e-commerce themes and a good storefront alternative. The flat and simple design based on bootstrap template can work great for any business / startup, blog or photography site.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Azera Shop

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ