WordPress.org

tiếng Việt

Danh mục Theme

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Azera Shop

Bởi

Phiên bản: 1.1.13

Lần cập nhật cuối cùng: 09 - 11 - 2017

Số lượt cài đặt: 9.000+

Trang chủ của Theme

Azera Shop is an elegant free WooCommerce WordPress theme, perfect for building an one page online store. Azera Shop is ecommerce ( Woo Commerce ) Compatible, WPML, RTL,Photo Gallery Grid, Contact Form 7, Meta Slider,SiteOrigin Page Builder, SEO Friendly and with parallax effect, full screen image is one of the best e-commerce themes and a good storefront alternative. The flat and simple design based on bootstrap template can work great for any business / startup, blog or photography site.

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ