WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

AyaClub

Bởi

Phiên bản: 1.0.4

Lần cập nhật cuối cùng: 12 - 05 - 2018

Số lượt cài đặt: 600+

Trang chủ của Theme

AyaClub is fully Responsive Music Club WordPress Theme. Features: Animations Appearing Effect, Built-in Homepage Slider, Multi-level Drop-down Menu, W3C markup validated, Search Engine Optimized, Custom Logo, Custom Background, Footer Copyright Text Customizations, Widget Areas: 3 Homepage Columns, Sidebar, 3 Footer Columns, Multiple Browsers Support, Translation-Ready and much more.

Các đánh giá

Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Phiên dịch

Dịch AyaClub

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ