WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

AwesomePress

Bởi

Phiên bản: 1.0.3

Lần cập nhật cuối cùng: 15 - 01 - 2018

Active Installations: 700+

The AwesomePress theme for WordPress is a fully responsive, accessibility ready, lightweight, customizable, translation ready & rtl language support theme that looks great on any device. Features include a container width and sidebar options for single page, post & archive pages. Make it yours with a custom menu, header image, and background. For free support visit: http://surror.com/

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch AwesomePress

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ