Themes List

0
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

AwesomeOne

Bởi flythemes

Phiên bản: 1.3.3

Lần cập nhật cuối cùng: 24 - 08 - 2022

Lượt cài: 300+

Phiên bản WordPress: 5.9 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.6 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

AwesomeOne Pro theme is responsive corporate WordPress theme which can useful for multipurpose industries. This theme is responsive and compatible with latest version of WordPress. This theme can also be useful for business, blogging, photography, magazine, religious, portfolio, counselling, restro etc. This theme has multiple features like color changing option, font typography, slider settings, multiple section and many more. This theme is very to use for non coders. This theme has created with the HTML5 and CSS3, AwesomeOne theme is cross borwser compatible with iphone and ipad and runs very smoothly. this theme is comaptible with plugins like woocommerce, contact form 7, jetpack etc. This is translation ready theme it can be translated in any language. Check demo at: http://flythemes.net/demo/awesomeone/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch AwesomeOne

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.