WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Awaken

Bởi

Phiên bản: 2.1.9

Lần cập nhật cuối cùng: 09 - 10 - 2018

Số lượt cài đặt: 10.000+

Trang chủ của Theme

Awaken WordPress theme is an elegant magazine/news WordPress theme. It has a magazine layout with two main widget areas. And the theme is featured with three post widgets to display posts in different styles. This theme consists with a responsive layout which is created using twitter bootstrap. Some of the main features of this theme are theme customizer, featured slider, ad widgets, youtube video widget and social media. Find more information about this theme at http://www.themezhut.com/themes/awaken. View the demonstration at http://www.themezhut.com/demo/awaken.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Awaken

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ