WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Auckland

Bởi

Phiên bản: 1.0.3

Lần cập nhật cuối cùng: 18 - 08 - 2017

Số lượt cài đặt: 400+

Trang chủ của Theme

The Auckland theme is a very clean and simple blogging theme with a grid layout on the home page and plenty of white space. You can easily upload your own logo, add your own social media links, adjust theme colors and add custom styles from the customizer.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Auckland

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ