WordPress.org

tiếng Việt

Themes List

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Attesa

Bởi CrestaProject

Phiên bản: 1.4.5

Lần cập nhật cuối cùng: 23 - 09 - 2021

Lượt cài: 3.000+

Phiên bản PHP: 5.6 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Attesa is an extremely versatile and customizable multipurpose WordPress theme. You can use it to create a simple blog but also for more complex websites or even an e-commerce using WooCommerce. You can customize many graphic aspects to create the website that best suits your target. Attesa theme is compatible with the most famous page builders as Elementor, SiteOrigin, Beaver Builder, etc... Responsive, RTL ready, WPML ready, SEO oriented and with many available demos, take a look: https://attesawp.com/demos/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Attesa

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.