WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Atmosphere Lite

Bởi

Phiên bản: 1.1.3

Lần cập nhật cuối cùng: 22 - 11 - 2017

Số lượt cài đặt: 200+

Trang chủ của Theme

Atmosphere Lite theme is a responsive restaurant WordPress theme. This theme is a completely gorgeous and visually pristine, professionally graphically designed and very carefully crafted, thoroughly thought out and entirely engaging and inviting, warm and welcoming, technologically resourceful and easy to use, flexible and modern responsive WordPress restaurant and café theme. This theme has few options in customizer and its fully responsive. This theme is compatible with the latest version of WordPress and plugins like contact form 7 and wocommerce.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ