WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Astrid

Bởi

Phiên bản: 1.15

Lần cập nhật cuối cùng: 11 - 04 - 2017

Số lượt cài đặt: 20.000+

Trang chủ của Theme

Astrid can help you to quickly create an awesome business website. All the features you need are waiting for you in this business theme: color options, fonts, full width header image, custom widgets, blog options and many other interesting and useful options.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Astrid

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ