WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Ascent Light

Bởi

Phiên bản: 1.8

Lần cập nhật cuối cùng: 21 - 04 - 2016

Số lượt cài đặt: 200+

Trang chủ của Theme

A simple, clean and fully responsive shop, portfolio and blog theme supporting Easy Digital Downloads. This theme is based on the Bootstrap 3 framework. It is designed to be as simple as possible and focusses on making your products stand out with no gimmicks or unnecessary features.

Các đánh giá

Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Add my review

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Phiên dịch

Dịch Ascent Light

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ