WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Aripop

Bởi

Phiên bản: 1.0.10

Lần cập nhật cuối cùng: 18 - 04 - 2016

Số lượt cài đặt: 200+

Trang chủ của Theme

Aripop is a Best Multipurpose, Elegant, Sleek, Responsive and Beautiful Theme with Easy and Powerfull Customization Options. Aripop Theme is Single Click Intall feature, Just press activate button and your website will get ready. Aripop theme comes with great features. Aripop is a bootstrap based fully responsive theme that works on any device. You can use it for your business, portfolio, blogging, fitness, GYM, Magazine, News, Travels Agencies or any type of site. Its comes with beautiful slider. It has a very easy admin option panel where you can change lot of things easily. You can upload logo , fevicon etc. you can customize this theme without any coding knowledge. This theme made by arinio.com.

Các đánh giá

Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Add my review

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Phiên dịch

Dịch Aripop

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ