WordPress.org

tiếng Việt

Danh mục Theme

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Appointment Blue

Bởi

Đây là một theme con của Appointment.

Phiên bản: 1.1.6

Lần cập nhật cuối cùng: 07 - 11 - 2017

Số lượt cài đặt: 6.000+

Trang chủ của Theme

A Business theme which is ideal for creating a corporate / business website. Appointment Blue theme is a child theme of appointment theme and it is the Blue color variation. Those who need the white background based theme they can use this child theme. Appointment Blue theme comes with various locales.

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ