WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Appointment Blue

Bởi

Đây là một theme con của Appointment.

Phiên bản: 1.1.7

Lần cập nhật cuối cùng: 15 - 10 - 2018

Active Installations: 7.000+

Trang chủ của Theme

A Business theme which is ideal for creating a corporate / business website. Appointment Blue theme is a child theme of appointment theme and it is the Blue color variation. Those who need the white background based theme they can use this child theme. Appointment Blue theme comes with various locales.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ