WordPress.org

tiếng Việt

Danh mục Theme

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

App Landing Page

Bởi

Phiên bản: 1.0.5

Lần cập nhật cuối cùng: 19 - 04 - 2017

Số lượt cài đặt: 600+

Trang chủ của Theme

App Landing Page là một giao diện WordPress được thiết kế bởi Rara (http://raratheme.com/). Giao diện sẽ giúp bạn giới thiệu những ứng dụng mới nhất theo phong cách sáng tạo và hấp dẫn. Giao diện cung cấp nhiều tính năng nổi bật để giúp bạn làm hài long bạn đọc với ứng dụng snapshots, video demo, liên kết tải xuống từ Apple Store và Google Store. Giao diện phù hợp với mọi loại di động và các bản dich đã sẵn sàng đợi bạn dịch. Nhận hỗ trợ miễn phí tại: http://raratheme.com/support-forum/ và kiểm tra demo tại: http://raratheme.com/previews/?theme=app-landing-page

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ