WordPress.org

tiếng Việt

Themes List

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

App Landing Page

Bởi Rara Theme

Phiên bản: 1.1.5

Lần cập nhật cuối cùng: 01 - 07 - 2020

Lượt cài: 900+

Phiên bản PHP: 5.6 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

App Landing Page is a WordPress theme from Rara Theme. It will help you to showcase your latest app in a creative and appealing way. The theme offers several features to delight your audience with app snapshots, video demo, links to download from Apple Store and Google Store. The theme is mobile responsive and translation ready. Get free support here: https://rarathemes.com/support-forum/, check demo here: https://rarathemes.com/previews/?theme=app-landing-page and documentation at https://docs.rarathemes.com/docs/app-landing-page/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.