WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

Anaglyph Lite

Bởi

Phiên bản: 1.6

Lần cập nhật cuối cùng: 13 - 07 - 2017

Lượt cài: 500+

Trang chủ của Theme

Anaglyph Lite is a free version of Premium WordPress theme ANAGLYPH. Flat and clean design, responsive and retina ready, bootstrap 3 grid 1170px, redux framework theme options, contact form 7, visual composer support. Works perfect with WooCommerce till version 3.0.The latest versions of WooCommerce supports our Premium WordPress theme ANAGLYPH.Powerful Theme options: adding your Logo, display options, styling options, flex slider options, header options, menu options, fonts options, social media links, contact form

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ