WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Amp

Bởi

Phiên bản: 0.9

Lần cập nhật cuối cùng: 14 - 02 - 2018

Active Installations: 200+

Trang chủ của Theme

TSW theme, Amp, is a novelty theme replicating a classic electric guitar amplifier. Theme options include, Upload logo which sits in top of each article; Upload footer background image; Upload background image; Select colors for site links, background of content, text color and whole site background color. Also a header image can be uploaded. Top menu is volume, tone controls and is very basic but no worries as this theme has a mobile-type navigation for menu two and a menu in the footer for menu three. So you will be able to make the top menu work without losing overall site navigation. Sidebar for widgets is in footer. Demo at: https://leadspilot.com/amp/

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Amp

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ