WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

AMP - Accelerated Mobile Pages

Bởi

Phiên bản: 1.2.8

Lần cập nhật cuối cùng: 18 - 11 - 2017

Số lượt cài đặt: 600+

This is an Accelerated Mobile Pages Theme for WordPress, but it is also a complete environment for using all the functions of WP with AMP.

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ