WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Amadeus

Bởi

Phiên bản: 2.0.7

Lần cập nhật cuối cùng: 02 - 05 - 2018

Active Installations: 10.000+

Trang chủ của Theme

Amadeus is a responsive blog theme that features a modern and clean design. Features include: a parallax header image, Metaslider integration, ability to use Google Fonts, social icons, full color control, custom widgets and much more.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Amadeus

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ