WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

All rounder

Bởi

Phiên bản: 1.6.6

Lần cập nhật cuối cùng: 15 - 07 - 2018

Active Installations: 300+

Trang chủ của Theme

Allrounder multipurpose WordPress theme comes with great features such as its own slider, animation effect, parallax background feature, latest news, team members, photo gallery, social icons, shortcodes, custom widgets, page templates and blog sidebar. For more info visit our demo: https://themestulip.com/theme-demo/?themedemo=allrounder

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch All rounder

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ