WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

All Purpose

Bởi

Phiên bản: 2.1.3

Lần cập nhật cuối cùng: 13 - 01 - 2018

Số lượt cài đặt: 300+

Trang chủ của Theme

All-Purpose is clear, easy to customize WP template. All-Purpose is a modern multi-purpose HTML5 theme with a responsive 2 column layout. The theme is excellent for a photography, photographer, newspaper, images, photos, publishing, news, blog, business, portfolio or other editorial websites. To learn more about the theme please go to the theme uri and read the documentation.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch All Purpose

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ