WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Alante

Bởi

Phiên bản: 1.1.2

Lần cập nhật cuối cùng: 03 - 05 - 2018

Số lượt cài đặt: 2.000+

Trang chủ của Theme

Alante is the free version of the multi-purpose professional theme (Alante Pro) ideal for a business or blog website. The theme has a responsive layout, HD retina ready and comes with a powerful theme options panel with can be used to make awesome changes without touching any code. The theme also comes with a full width easy to use slider. Easily add a logo to your site and create a beautiful homepage using the built-in homepage layout.

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ