WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Alante X

Bởi

Đây là một theme con của Alante.

Phiên bản: 1.0.1

Lần cập nhật cuối cùng: 13 - 12 - 2017

Số lượt cài đặt: 200+

Trang chủ của Theme

Alante X is the free version of the multi-purpose professional theme (Alante Pro) ideal for a business or blog website. The theme has a responsive layout, HD retina ready and comes with a powerful theme options panel with can be used to make awesome changes without touching any code. The theme also comes with a full width easy to use slider. Easily add a logo to your site and create a beautiful homepage using the built-in homepage layout.

Các đánh giá

Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Add my review

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Phiên dịch

Dịch Alante X

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ