WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

Akyra

Bởi

Phiên bản: 1.0.9

Lần cập nhật cuối cùng: 15 - 03 - 2016

Lượt cài: 100+

Trang chủ của Theme

Akyra is a simple and clean theme with a great elegant design and Easy and Powerfull Customization Options. Akyra Theme is Single Click Intall feature, Just press activate button and your website will get ready. Akyra theme comes with great features. Akyra is a bootstrap based fully responsive theme that works on any device. You can use it for your business, portfolio, blogging, fitness, GYM, Magazine, News, Travels Agencies or any type of site. Its comes with beautiful slider. It has a very easy admin option panel where you can change lot of things easily. You can upload logo , fevicon etc. you can customize this theme without any coding knowledge. This theme made by arinio.com.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Akyra

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ