WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Akaka

Bởi

Đây là một theme con của Theta.

Phiên bản: 1.0.5

Lần cập nhật cuối cùng: 03 - 08 - 2018

Active Installations: 100+

Trang chủ của Theme

Akaka is a fully responsive one page WordPress theme for all type of corporate business, small business, and blogging, etc. Excellent prebuilt sections such as feature section, gallary section, pricing section, can easily and elegantly display all your important content on a single page. Akaka will let you present your business in a professional way.demo:http://demos.coothemes.com//?theme-demo=theta

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Akaka

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ