WordPress.org

tiếng Việt

Themes List

0
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Airi

Bởi athemes

Phiên bản: 1.0.13

Lần cập nhật cuối cùng: 30 - 06 - 2020

Lượt cài: 20,000+

Phiên bản PHP: 5.6 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Airi is a powerful, flexible, and modern theme for your business website. Featuring Elementor integration, this theme is an outstanding choice for basically any kind of company or freelancer site. Bringing a wealth of customization opportunities, Airi is great if you want to start a website from scratch and it's even greater if you want to use a premade Elementor layout from our growing collection. What’s more, the theme offers WooCommerce support, making it easy to sell the products you showcase on your site to your audience.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Airi

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.