WordPress.org

tiếng Việt

Themes List

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Airi

Bởi athemes

Phiên bản: 1.0.14

Lần cập nhật cuối cùng: 25 - 01 - 2021

Lượt cài: 20.000+

Phiên bản PHP: 5.6 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Airi is a powerful yet lightweight and flexible theme for any organization or freelancer. With the Elementor integration, you can create a great-looking website with all necessary functionalities, without any hassle. Thanks to a wealth of customization options, you easily create a site for your business that fits your style and needs. Start from scratch, or go for one of the pre-made Elementor layouts. Looking for a theme that suits your e-commerce business? Look no further: Airi offers full WooCommerce support, so you can easily sell your products. Happy building!

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Airi

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.