WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

AeonBlog

Bởi

Phiên bản: 1.0.7

Lần cập nhật cuối cùng: 15 - 09 - 2019

Lượt cài: 1.000+

WordPress Version: 5.0 or higher

PHP Version: 5.6 or higher

Trang chủ của Theme

Simple and clean accessibility ready blog theme. It comes with easy to use customizer based theme options, copyright text, post templates, sidebar options, meta options, featured image option, excerpt length option, read more text, sticky sidebar, font preview and many more. AeonBlog has soft green and blue colors, and many color options. This is a complete WordPress theme for bloggers.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch AeonBlog

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ