Chuyển đến thanh công cụ

WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

AeonBlog

Bởi

Phiên bản: 1.1.2

Lần cập nhật cuối cùng: 28 - 01 - 2020

Lượt cài: 3.000+

Phiên bản WordPress: 5.0 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.6 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Simple and clean accessibility ready blog theme. It comes with easy to use customizer based theme options, copyright text, post templates, sidebar options, meta options, featured image option, excerpt length option, read more text, sticky sidebar, font preview and many more. AeonBlog has soft green and blue colors, and many color options. This is a complete WordPress theme for bloggers.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch AeonBlog

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.