WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Admiral

Bởi

Phiên bản: 1.5

Lần cập nhật cuối cùng: 06 - 11 - 2018

Active Installations: 1.000+

Trang chủ của Theme

Admiral is a beautiful and stylish Magazine WordPress theme featuring a unique and responsive two sidebar layout. The theme comes with several awesome features, including a featured posts slideshow, a magazine homepage template, a widgetized header area, two different post layouts and support for infinite scroll.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Admiral

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ