WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Adagio Lite

Bởi

Phiên bản: 1.1

Lần cập nhật cuối cùng: 06 - 12 - 2017

Số lượt cài đặt: 800+

Trang chủ của Theme

Adagio Lite is a clean and professional WordPress theme that will make your website stand out from the crowd. It has a minimal design and a balanced layout that can be used for your personal or business website. Includes custom header, social media menu, three widget location, custom logo image, favicon and much more.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Adagio Lite

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ