WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Actuate

Bởi

Phiên bản: 1.0.1.5

Lần cập nhật cuối cùng: 09 - 02 - 2017

Số lượt cài đặt: 500+

Trang chủ của Theme

Actuate is a clean, beautiful and responsive theme useful for personal blogging, corporate or magazine blogs. It has 3 columns homepage with big thumbnails which gives your site a stylish look. Actuate has a single menu with 4 sidebars which consist of a beautiful Footer box. Actuate is fully Translation ready and comes with GPL license and online documentation.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Actuate

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ