WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

AccessPress Parallax

Bởi

Phiên bản: 1.66

Lần cập nhật cuối cùng: 09 - 09 - 2018

Số lượt cài đặt: 10.000+

Trang chủ của Theme

AccessPress Parallax is a beautiful WordPress theme with Parallax design. Parallax design has become popular and is widely implemented these days. This is probably the most beautiful, feature rich and complete free WordPress parallax theme with features like: fully responsive, advance theme option panel, featured slider, advance post settings, services/team/blog/portfolio/testimonial layout, Google map integration, custom logo/fav icon, call to action, CSS animation, SEO friendly, translation ready, RTL support, custom CSS/JS and more! More over the theme is fully translation ready, WooCommerce Compatible, bbPress Compatible and fully support multilanguage via POLYLANG plugin. Demo: https://accesspressthemes.com/theme-demos/?theme=accesspress-parallax Support forum: https://accesspressthemes.com/support/ Pro version: https://accesspressthemes.com/wordpress-themes/accesspress-parallax-pro/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ