Themes List

0
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

AccessPress Mag

Bởi Access Keys

Phiên bản: 2.6.6

Lần cập nhật cuối cùng: 01 - 02 - 2022

Lượt cài: 2.000+

Phiên bản WordPress: 4.0 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.6 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

AccessPress Mag is clean & modern WordPress magazine theme. It is ideal for newspaper, editorial, online magazine, blog or personal website. It is a cutting-edge, feature-rich FREE WordPress theme and is fully-responsive. Its feature includes: 2 post layout, news ticker, sticky menu, author block, large featured images for page/post, social media integration for wider social reach. Demo: http://demo.accesspressthemes.com/accesspress-mag/ Support forum: https://accesspressthemes.com/support/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.