WordPress.org

tiếng Việt

Themes List

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Accelerate

Bởi ThemeGrill

Phiên bản: 1.5.0

Lần cập nhật cuối cùng: 19 - 08 - 2021

Lượt cài: 10.000+

Phiên bản PHP: 5.6 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Accelerate is multipurpose WordPress theme made for simplicity and ease of use. This theme is a piece of art that has this premium look and feel which will make your site stand out. Supports all post formats. Accelerate can be used for portfolio, business, blog, personal, travel, corporate, business services or any other kinds of sites. Get free support in https://themegrill.com/contact/ and check the demo at https://themegrilldemos.com/accelerate/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Accelerate

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.