# Tuần 37 – Từ…

Tuần 36 – Từ 03/09 đến 08/09/2018

Các công việc tuần này

Ưu tiên: Cao – Theo dõi bản dịch Core, Meta, Rosetta
Ưu tiên: Cao – Dịch thêm các page About (tuần trước chưa làm)
Ưu tiên: Trung Bình – Dịch thêm phần Forums để có Support trong site VN (tuần trước chưa làm)
Ưu tiên: Trung Bình – Kiểm tra các bản dịch khác từ theme và plugins. Đặc biệt nên hoàn tất phần waiting nếu bản dịch theme/plugins đã hết string để dịch mà chỉ cần duyệt.

#weekly-gte-support

Tuần 35 – Từ 27/08 đến 02/09

Tuần 35 – Từ 27/08 đến 02/09

Những task đã hoàn thành trong tuần trước

Kiểm tra bản dịch WordPress Core
Kiểm tra và hỗ trợ trên Polyglot.
Duyệt bản dịch WordPress.org (@khoipro support hỗ trợ dịch)

Các công việc tuần này

Ưu tiên: Cao – Theo dõi bản dịch Core, Meta, Rosetta
Ưu tiên: Cao – Dịch thêm các page About
Ưu tiên: Trung Bình – Dịch thêm phần Forums để có Support trong site VN.
Ưu tiên: Trung Bình – Kiểm tra các bản dịch khác từ theme và plugins. Đặc biệt nên hoàn tất phần waiting nếu bản dịch theme/plugins đã hết string để dịch mà chỉ cần duyệt.

#weekly-gte-support

## Tuần 34 – từ 20/08 – 26/08

Những task đã hoàn thành trong tuần trước:

 • Kiểm tra bản dịch WordPress Core
 • Kiểm tra và hỗ trợ trên Polyglot.
 • Duyệt bản dịch WordPress.org – Mình sẽ tiếp tục làm phần này trong tuần này.
 • Cảm ơn bạn @minhtran1134, @namncn và mọi người tham gia hỗ trợ dịch trong tuần qua.

Các task cho tuần này:

 • Ưu tiên: Cao – Theo dõi bản dịch Core (@nguyenvanduocit)
 • Ưu tiên: Cao – Dịch thêm các page About !54
 • Ưu tiên: Normal – Hỗ trợ trên các kênh facebook, slack.

Cảm ơn @khoipro đã hỗ trợ rất nhiều công việc,
Cảm ơn các bạn có tên trong phần comment phía dưới đã đóng góp nhiệt tình vào các bản dịch.

#weekly-gte-support

Tuần 33 – từ 13-08 tới 19-08

Những task đã hoàn thành trong tuần trước:

 • Theo dõi và cập nhật bản dịch WordPress Core. Cảm ơn @htdat đã support 2 tuần 30 và 31.
 • Anh @htdat @khoipro cập nhật giúp em những bạn tham đóng góp trong tuần nhé.

Các task cho tuần này:

 • Ưu tiên: Cao – Kiểm tra yêu cầu ở đây và hỗ trợ khi cần thiết – https://make.wordpress.org/polyglots/?s=%23vi (@dinhtungdu)
 • Ưu tiên: Cao – Kiểm tra pending translation WordPress.org: https://translate.wordpress.org/locale/vi/default/meta/wordpress-org (@dinhtungdu)
 • Ưu tiên: Cao – Kiểm tra pending translation WordPress Core: https://translate.wordpress.org/locale/vi/default/wp/dev (@dinhtungdu)

 • Ưu tiên: Thấp – Kiểm tra pending translation Rosetta: https://translate.wordpress.org/locale/vi/default/meta/rosetta
 • Ưu tiên: Thấp – Kiểm tra pending translation Plugins: https://translate.wordpress.org/locale/vi/default/meta/plugins-v3

#weekly-gte-support


Tại sao có post này? Xem thêm ở đây https://vi.wordpress.org/team/2018/07/23/lich-gte-locale-manager-support-hang-tuan-trong-thang-7-va-8-2018/
FB: https://www.facebook.com/groups/wpvnteam/permalink/2111027605891749/

Tuần 30 – từ 23/07 – 29/07 | Tuần 31 – từ 30/07 – 05/08

Update: mở rộng tiếp sang cho Tuần 31 – từ 30/07 – 05/08 vì không có ai nhận.

Những task đã hoàn thành trong tuần trước:

 • @khoipro – anh xem update vào đây nhé?
 • 🎉 https://translate.wordpress.org/projects/wp/dev – Vietnamese 100% [#]. Kudos @khunglong@khoipro.

Các task cho tuần này:

 • Ưu tiên: Cao – Kiểm tra yêu cầu ở đây và hỗ trợ khi cần thiết – https://make.wordpress.org/polyglots/?s=%23vi (@htdat)
 • Ưu tiên: Cao – Track các bản dịch lỗi cho WordPress Core tại đây để tìm và xử lý – https://www.facebook.com/groups/wpvnteam/permalink/2083552091972634/ (@htdat)
 • Ưu tiên: Cao – Kiểm tra pending translation – Core https://translate.wordpress.org/projects/wp/dev/vi/default (@htdat)
 • Ưu tiên: Cao – Kiểm tra pending translation – Core Admin https://translate.wordpress.org/projects/wp/dev/admin/vi/default (@htdat)

 • Ưu tiên: Thấp – Kiểm tra pending translation – Core Networkd Admin https://translate.wordpress.org/projects/wp/dev/admin/network/vi/default (@htdat)
 • Ưu tiên: Thấp – Kiểm tra pending translation – Mobile iOS https://translate.wordpress.org/locale/vi/default/apps/ios
 • Ưu tiên: Thấp – Kiểm tra pending translation – Mobile Android https://translate.wordpress.org/locale/vi/default/apps/android
 • Ưu tiên: Thấp – Bản 4.9.7 – không có file tiếng Việt cho readme.html, wp-config-sample.php – https://github.com/wpvi/todos/issues/56 (@dinhtungdu)

#weekly-gte-support


Tại sao có post này? Xem thêm ở đây https://vi.wordpress.org/team/2018/07/23/lich-gte-locale-manager-support-hang-tuan-trong-thang-7-va-8-2018/

Link tren FB – https://www.facebook.com/groups/wpvnteam/permalink/2087368258257684/

Lịch GTE/Locale Manager support hàng tuần trong tháng 7 và 8 (2018)

Mục đích:

Với mong muốn hỗ trợ và giải quyết các vấn đề liên quan tới dịch và quản lý website vi.wordpress.org tốt hơn, team GTE/Locale Manager của WordPress Việt Nam sẽ phân chia thành viên trực và hỗ trợ hàng tuần.

Cụ thể, team sẽ làm những công việc sau:

 • Viết một post cả ở đây và trên Facebook group. Nội dung:
  • Những thứ mình đã làm đc trong tuần trước, kudos cho các bạn làm tốt, dịch nhiều.
  • Các vấn đề cần giải quyết trong tuần tiếp theo và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên: Cao – Thấp.
 • Check và đảm bảo mọi bản dịch pending được clear, tập trung vào các project lớn: 1. Core, 2. Rosetta (các bản dịch cho vi.wordpress.org), 3. Mobile (nếu có thể)
 • Kiểm tra yêu cầu ở đây và hỗ trợ khi cần thiết – https://make.wordpress.org/polyglots/?s=%23vi
 • Kiểm tra xem có yêu cầu hay vấn đề gì quan trọng trên GitHub – https://github.com/wpvi/todos/issues

Lịch support

@htdat, @khoipro, @tatthiennguyen, @dinhtungdu, @nguyenvanduocit

 • Tuần 30 – từ 23/07 – 29/07 (@htdat)

Template hàng tuần.

## Tuần xx - từ dd-mm tới dd-mm

### Những task đã hoàn thành trong tuần trước:

* Xong việc A (viết link đính kèm nếu có).
* Xong việc B - cảm ơn bạn ZZZZ đã hỗ trợ.

### Các task cho tuần này:

* Ưu tiên: Cao - Làm việc C
* Ưu tiên: Cao - Làm việc D
* Ưu tiên: Thấp - Làm việc E.

#weekly-gte-support

#weekly-gte-support