Cập nhật tháng 02/2021

#vi team

Bản dịch WordPress

Bản cập nhật WordPress 5.7 chưa đủ bản dịch, mọi người chung tay dịch nhé. Thời gian dự kiến là vào ngày 09/03/2021.

Link: https://make.wordpress.org/core/5-7/
Link bản dịch: https://translate.wordpress.org/locale/vi/default/wp/dev/

Các thay đổi quan trọng trong WordPress 5.7

(mình draft để anh chị em góp ý soạn 1 bài chuẩn trên blog và phát hành, tránh các bên khác dịch sai sót hoặc khó hiểu). Mọi người góp ý nhé chi tiết các đầu mục nhé.

 • Nâng cấp jQuery trong core lên 3.5.1
 • Thêm tính năng nâng cấp site lên HTTPS nếu được hỗ trợ.
 • Tối ưu block (và mình thấy có release lại tên các block để dịch lại)
 • Update dải tông màu để hiển thị đúng a11y.
 • Hỗ trợ customize qua Robots API (sửa thẻ meta tag robots nhiều hơn)
 • Cập nhật phần Export/Import dữ liệu cá nhân.
 • Lazyload iframe trên frontend bằng cách dùng loading="lazy" vào trong code
 • Admin có thể gửi link reset mật khẩu cho user hoặc list user.
 • Màn hình reset mật khẩu tách nút “Tạo mật khẩu” riêng ra, thêm hook để có thể
 • Kiểm tra Site Health thêm Authorization Header.
 • Cho phép chọn post parent cho post.
 • Thêm function giúp biết bài ở trạng thái publish: is_post_status_viewable($current_post_status)
 • Thêm add_theme_supports( 'script' );, cho phép sử dụng các function mới:

wp_get_inline_script_tag()
wp_print_inline_script_tag()
wp_get_script_tag()