# Tuần 37 – Từ…

Tuần 37 – Từ 10/09 đến 15/09/2018

Remind các bạn sắp xếp thời gian tuần này tổ chức live meeting để tiện trao đổi công việc trong tuần. Mình nghĩ sắp xếp vào sáng thứ 7 là ổn nhất.
@dinhtungdu @htdat @nguyenvanduocit @minhtran1134

Các công việc tuần này

 • Duyệt thêm các bản dịch theme gần hoàn thiện (từ 95% trở lên).
 • Rà các bản dịch của WordPress và Meta để tối đa duyệt các waiting strings.
 • Tiếp tục quảng bá các sự kiện trên các kênh facebook.
 • Về các event sắp diễn ra:
 • Chủ động chuẩn bị tài liệu cho các event, đặc biệt là slider hoặc các demo code, demo site.
 • Chủ động kết nối với những người đã đăng ký tham gia event, đặt câu hỏi để xem sự quan tâm của các bạn và thiết lập kịch bản/chủ đề phù hợp.
 • Có nên live stream giữa các vùng/miền với nhau, ví dụ khi HN tổ chức thì có đại diện SG có thể chia sẻ ở phần nào đó trong chương trình không? Nếu có thì nên bắt đầu setup test nhé.
 • Event tại Hà Nội có thêm mục tuyển PTE cho các project cần dịch/duyệt. @dinhtungdu thử xem phương án tuyển như thế nào nhé.

Các công việc tuần trước đã xử lý

 • Các team HN, Nha Trang và SG đã tạo các meetup dự kiến vào tuần thứ 3 tháng 9/2018.
 • Request #polygots để thêm chức năng đếm string khi select giúp tạo report các string đã duyệt chính xác hơn. Credit @khoipro
 • Tham gia chuẩn bị công tác tổ chức meetup, bao gồm:
 • Tạo form, meetup event
 • Gửi email reminder cho list đã tham gia tháng 4 tại HN để mời tham gia tháng 9 này.
 • Tuyển xong CTV hỗ trợ event cho chương trình HN.
 • Hoàn tất các bản dịch dưới đây:

Hoàn tất dịch 2 strings. https://translate.wordpress.org/projects/wp/dev/vi/default

Duyệt 48 strings của plugin
https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/wp-statistics/dev/vi/default
Credit: @nguyenhuy1308

Duyệt 112 strings của plugin
https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/wpdiscuz/stable/vi/default
Credit: @nht2007

Duyệt 89 strings của plugin
https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/front-end-pm/stable/vi/default
Credit: @duongcuong96

Duyệt toàn bộ ~110 strings đang chờ + ~50 string Fuzy của app mobile
https://translate.wordpress.org/projects/apps/android/dev/vi/default
Credit: @duytrung2121

Clear các string cần duyệt ~10 trên
https://translate.wordpress.org/projects/meta/wordpress-org/vi/default