Các nhóm Zalo để tham…

Các nhóm Zalo để tham gia Meetup WordPress tại Việt Nam

#wordpress #meetup tổ chức ở 3 miền, bạn ở đâu thì hãy tham gia ở địa điểm gần nhất nhé.
Đây là các nhóm SỰ KIỆN meetup được tổ chức và công bố trên https://vi.wordpress.org/team/ nhé.

  • Hà Nội: https://zalo.me/g/gfqysr978
  • Sài Gòn: https://zalo.me/g/hblyng586
  • Nha Trang: https://zalo.me/g/uhmmlm126