Slack là gì?

Slack là công cụ chat rất phổ biết cho các team làm việc hiện nay. Bản thân team WordPress.org đã di chuyển từ IRC sang sử dụng công cụ này. Bạn có thể xem thêm tại đây make.wordpress.org/chat

Mục đích của Slack WordPress Việt Nam

Giống như các team ở các cộng đồng WordPress.org khác (ví dụ cộng đồng của Anh hay Tây Ban Nha) thì đây là nơi để mọi người có thể trao đổi và đóng góp vào WordPress qua các hoạt động như dịch core, các plugin và theme phổ biến, đưa những thông tin chính thức từ team WordPress core đến Việt Nam tốt hơn và chính xác hơn.

Tuy nhiên, bạn cũng nên lưu ý trang https://vi.wordpress.org/teamSlack WordPress Việt Nam đều không phải là kênh hỗ trợ các vấn đề liên quan tới WordPress.

Nếu các bạn muốn nhận sự hỗ trợ về một vấn đề cụ thể với trang WordPress của bạn, bạn có thể xem ở forum hỗ trợ của WordPress.org hay cộng đồng WordPress Việt Nam trên Facebook.

Các bước để tham gia vào Slack WordPress Việt Nam

  1. Đăng ký tài khoản ở trang hỗ trợ của WordPress.org (bỏ qua bước này nếu bạn đã có tài khoản).
  2. Khi bạn có tài khoản ở WordPress.org, bạn sẽ được cung cấp một email dạng username@chat.wordpress.org.
  3. Email kích hoạt hay thông báo từ Slack sẽ được gửi tới email này, rồi forward sang email của bạn đăng ký trên WordPress.org.
  4. Sử dụng username này để đăng ký tại https://wpvi.slack.com/signup.
  5. Đăng nhập vào địa chỉ https://wpvi.slack.com hoặc tải app Slack cho thiết bị của bạn.
  6. Chào mừng bạn gia nhập Slack WordPress Việt Nam.